ΕΡΓΟΧΕΙΡΑ ΑΘΩΝΙΚΗΣ ΕΡΗΜΟΥ

Ταξιδιωτικαί πληροφορίαι

Διά τήν εἴσοδον εἰς τό Ἅγιον Ὄρος πρέπει νά ἐφοδιασθεῖτε μέ τό Διαμονητήριον. Ὑπάρχουν τρία εἴδη διαμονητηρίων:

1. Γενικόν Διαμονητήριον

2. Εἰδικόν Διαμονητήριον

3. Εἰδικόν Ἐτήσιον ΔιαμονητήριονΤό Γενικόν ἐκδίδεται ἀπό τό Γραφεῖον Προσκυνητῶν Ἁγίου Ὄρους μέ ἔδρα τήν Θεσσαλονίκην, (τηλ. 0030-2310-252575, fax: 0030-2310-222424, διεύθυνση γραφείου: Εγνατίας 109 Τ.Κ.: 54635 Θεσ/νικη) καί ἔχει διάρκεια 4 ἡμερῶν, δηλ. προβλέπονται 4 διανυκτερεύσεις ὁπουδήποτε ὑπάρχουν θέσεις στό Ἅγιον Ὄρος. (Αὐτό καθορίζεται μέ τηλεφώνημα στήν Ἱ.Μονή πού μᾶς ἐνδιαφέρει νά διανυκτερεύσουμε.) Ἐπειδή ὑπάρχει περιορισμός στόν ἀριθμό πού μποροῦν νά ἐκδοθοῦν (100 Ὀρθόδοξοι και 10 Ἑτερόδοξοι ἡμερησίως), οἱ θέσεις πρέπει νά κλείνονται ἀρκετούς μήνες νωρίτερα.

Τό Εἰδικόν Διαμονητήριον ἐκδίδεται ἀπό τίς Ἱερές Μονές καί τά κελιά ξεχωριστά, καί προβλέπει διανυκτερεύσεις μόνον στό Οἴκημα πού τό ἐκδίδει. Γίνεται ἀπ’ εὐθείας συνεννόηση μέ τό Οἴκημα διά τήν ἔκδοσίν του, τό ἐλάχιστον 2 ἡμέρες νωρίτερα. Καλύτερα νά ὑπάρχουν τουλάχιστον 3-4 ἡμέρες περιθώριον. Ὁ ἀριθμός διαμονητηρίων πού μπορεῖ νά ἐκδοθεῖ καθορίζεται ἀπό τόν ἀριθμό τῶν ἀτόμων πού μποροῦν νά φιλοξενηθοῦν στό σύνολο τῶν Ἱ.Μονῶν καί Ἱ. Κελλίων.

Ἡ τελευταία κατηγορία περιλαμβάνει τά διαμονητήρια πού ἐκδίδουν μόνον αἱ 20 Ἱ. Μοναί διά τούς συνεργάτας των, τούς ἐργαζομένους καί ἄλλους προσκυνητάς οἱ ὁποῖοι εἰσέρχονται συχνάκις ἐντός τοῦ Ἁγίου Ὄρους, καί ἔχει διάρκεια ἑνός ἔτους. Ὁ ἀριθμός τους εἶναι πολύ περιορισμένος.

Ἀπό ποῦ προμηθευόμαστε τά διαμονητήρια πού αἰτηθήκαμε;

Τά διαμονητήρια τά παραλαμβάνετε ἀπό τό Γραφεῖον Προσκυνητῶν Οὐρανουπόλεως (τηλ. 0030-2377071421-2, fax 0030-2377071450) μετά τίς 0830 πρωινήν. Μέ αὐτό τό ἔγγραφον καί τό δελτίον τῆς Ἀστυνομικῆς σας Ταυτότητος ἤ τό διαβατήριον ἠμπορεῖτε νά εἰσέλθετε ἐντός τοῦ Ἁγίου Ὄρους μέ τό καράβι τῆς γραμμῆς «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» (τηλ. δια κράτησιν θέσεων 0030-6995105105, ώρα αναχώρησης 0800 πρωινήν - Κυριακή: 0830 πρωινήν) ἤ κάποιο ἀπό τά ἰδιωτικά ταχύπλοα τῆς Οὐρανουπόλεως. Ὑπάρχει καί ἄλλη εἴσοδος, ἀπό τήν Τρυπητή, στά βορειοανατολικά τῆς χερσονήσου, ἀλλά διά εἰδικές περιπτώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες:

Κάντε κλικ για μεγέθυνση της εικόνας
- http://www.mountathosinfos.gr

- http://www.agioreitikes-grammes.com

- http://www.microathos.gr

http://www.ktel-thes.gr

http://www.ktel-chalkidikis.gr

http://www.trainose.gr/

http://www.aia.gr

http://www.hcg.gr

TRANSLATE

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΡΓΟΧΕΙΡΑ

BANNER

ΩΡΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Support : Plantillas Blogger Free | Tutorials Template | Buscador Latino
Copyright © 2013-2021. athosdesertshop - All Rights Reserved
Template Tutorial by Design Website Published by PBfree
Proudly powered by Blogger